MSD medicinski priručnik za pacijente: Maligna nefroskleroza

Za maligna hipertenzija. Hipertenzija - tihi ubojica - Poliklinika Analiza

let hipertenzija

Brzom i agresivnom terapijom moguće je spasiti ili barem do određenog stupnja ograničiti dalje oštećenje ciljnih organa. Do sada nije liječena, krvni tlak nije kontrolirala.

Dr Danijela Vraneš- visok krvni pritisak (hipertenzija)

U kliničkom statusu: blijeda, BMI 22, naglašenih srčanih tonova, kardijalno kompenzirana. Ultrazvuk srca: izrazitu hipertrofiju lijeve klijetke.

sjesti na avion ako imate visok krvni tlak

Zbog sumnje na moguću sekundarnu, renoparenhimsku arterijsku hipertenziju, upućena je na Kliniku Zavod za nefrologiju i dijalizu KB Dubrava gdje dodatnom obradom nije dokazano sekundarno porijeklo arterijske hipertenzije, a biopsijom bubrega nađena je teška nefroangioskleroza sa superponiranom trombociti i hipertenzija mikroangiopatijom.

Još u inicijalnoj fazi liječenja došlo je do oporavka vida, promjena na očnoj pozadini, neuroloških funkcija, a u kasnijem periodu praćenja do dobrog iako nepotpunog oporavka ekskrecijske funkcije bubrega i anemije.

dijeta za hipertenziju i kolesterola

ZAKLJUČAK: Promptna dijagnoza i što ranije provedeno agresivno liječenje maligne hipertenzije od vitalne je važnosti za bolesnika jer može ograničiti dalje ireverzibilno oštećenje ciljnih organa.

Treba istaknuti potrebu širenja probirnih pregleda za maligna hipertenzija veći dio stanovništva kako bi se hipertenzija otkrila, provelo učinkovito liječenje i izbjeglo nastajanje po život opasnog stanja hipertenzivne emergencije.

hipertenzija u ravnini

Također je nužno provesti edukaciju bolesnika i ukazati na potrebu samokontrole krvnog tlaka. English UK.

visoka puls i krvni tlak