MKB | ICD | DSM IV: II99 Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

Hipertenzija bolesti icd 10, MKB II15 Hipertenzivne bolesti — Mediately Baza Lijekova

Moždani udar; Epidemiologija; Incidencija; Prevalencija; Mortalitet; Letalitet Stroke; Epidemiology; Incidence; Prevalence; Mortality; Case-fatality Sažetak Epidemiološki pokazatelji i rezultati neuroepidemioloških istraživanja cerebrovaskularnih bolesti CVB imaju veliki značaj u procjeni veličine problema ove bolesti u populaciji. Takvim istraživanjima utvrñuje se distribucija bolesti i čimbenici koji na nju utječu, prate kratkoročne i dugoročne posljedice, kao i socioekonomski teret ove bolesti za cjelokupnu društvenu zajednicu.

Najčešće se epidemiologijske studije provode na bolničkom materijalu, ali se najtočniji epidemiološki podaci dobivaju populacijskim studijama.

hipertenzija bolesti icd 10 vitamini i hipertenzija

Dok su populacijske studije važne su za utvrñivanje morbiditeta incidencije i prevalencijemortaliteta, dugoročnog ishoda i kvalitete života nakon moždanog udara, kliničke epidemiološke studije omogućuju procjenu letaliteta i kratkoročnog ishoda ove bolesti.

Epidemiologija moždanog udara MU postupno se mijenja pod utjecajem različitih čimbenika, posebice starenja populacije te napretka u liječenju i prevenciji ove bolesti.

MKB-10 poglavlje IX: Bolesti cirkulacijskog (krvožilnog) sustava

Neuroepidemiološka istraživanja nailaze na mnoge metodološke probleme. Populacijska istraživanja ovise o specifičnom znanju i spremnosti sudionika istraživanja.

Iako su najpouzdaniji podaci o umrlima koji su liječeni u bolnicama, niti oni nisu uvijek posve točni ukoliko nisu potvrñeni obdukcijom. Još su manje točni nalazi mrtvozornika.

  1. Učestalost hipertenzije u Republici Hrvatskoj je vrlo visoka, raste s dobi kod muškaraca i žena, te se može reći da svaki treći odrasli stanovnik ima povišene vrijednosti krvnog tlaka koje zahtijevaju poduzimanje nekakvih terapijskih mjera.
  2. Što lijekovi za piće s hipertenzijom
  3. Puštanje krvi pomaže kod povišenog krvnog tlaka
  4. Но конечно же это была всего лишь иллюзия: настанет день, неведомые силы, которые безупречно действовали на протяжении всего долгого прошлого, снова проявят себя, и полип возродится.

Neki slučajevi MU ne moraju se manifestirati klasičnim znakovima, motoričkim paralizama, govornim smetnjama i slično, što uzrokuje dijagnostičke teškoće. Teško je dijagnosticiranje naglo umrlih izvan bolnice zbog otežanog diferenciranja kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih ili drugih razloga smrti. Apoplektički sindrom može nastati i zbog drugih uzroka, npr.

Suvremeno bavljenje neurološkim bolestima u Hrvatskoj započinje krajem šezdesetih i u ranim sedamdesetim godinama prošlog stoljeća i od tada postupno se razvija suvremeni koncept cjelovitog zbrinjavanja CVB: prevencije, rane dijagnostike i hitnog liječenja te usmjerenih neuroepidemioloških istraživanja problema iz ove sfere 2.

SZO definira MU hipertenzija bolesti icd 10 "naglo razvijanje kliničkih znakova fokalnog ili globalnog poremećaja moždanih funkcija, sa simptomima koji traju 24 sata ili duže, ili vode k smrti, bez drugog jasnog uzroka, osim znakova oštećenja krvnih žila" 3.

hipertenzija bolesti icd 10 fiziotenz za liječenje hipertenzije

Ova se bolest klasificira u dva glavna tipa: moždana ishemija zbog tromboze, embolizma ili moždane hipoperfuzije te moždana hemoragija zbog intracerebralne ili subarahnoidalne hemoragije. Dvije glavne kategorije ove bolesti dijametralno su suprotne: hemoragija je karakterizirana prevelikom količinom krvi unutar zatvorene intrakranijske šupljine, dok je ishemija karakterizirana s premalo krvi i neodgovarajućom količinom kisika i nutrijenata u odreñenom dijelu mozga.

Svaka od ovih kategorija može se podijeliti u podtipove koji imaju različite uzroke, kliničku sliku, klinički tijek, ishod i terapijske strategije.

Postoje različiti pristupi klasifikaciji akutnog MU. Meñunarodna klasifikacija bolesti i problema vezanih za zdravlje hipertenzija bolesti icd 10 revizija-ICD 10 SZO označava bolesti i znakove, simptome, abnormalne nalaze, žalbe, socijalne okolnosti i vanjske uzroke ozljeda ili bolesti. Ova klasifikacija razvrstava MU pod šiframa I 60 — I 69 u slijedeće podskupine: subarahnoidalno krvarenje, intracerebralno krvarenje, ostala netraumatska krvarenja, cerebralni infarkt uzrokovan ekstracerebralnom ili intracerebralnom okluzijom te nespecificirani hipertenzija noliprel udar 4.

Klasifikacija Oxford Community Stroke projekta oslanja se prvenstveno na početne simptome ; na temelju razvoja simptoma epizode MU su klasificirane kao: primarna intracerebralna hemoragija, totalni anteriorni cirkulacijski sindrom, parcijalni anteriorni cirkulacijski sindrom, lakunarni cirkulacijski sindrom i posteriorni cirkulacijski sindrom.

Ovih pet entiteta predviñaju razvoj MU, dio mozga koji je pogoñen, glavni uzrok koji leži u podlozi i prognozu bolesti 5, 6.

  • Akademska povijest hipertenzije bolesti
  • Centralna cijanoza zahvaća cijelo tijelo uključujući tople dijelove tijela kao što su jezik i sluznice odraz je teške hipoksemije.

TOAST Trial of Org in Acute Stroke Treatment hipertenzija bolesti icd 10 ishemijskog moždanog udara vrlo je praktična i temeljena je na kliničkim simptomima te na rezultatima daljnjih istraživanja. Na toj osnovi MU se klasificira kao posljedica: tromboze ili embolije zbog ateroskleroze velikih krvnih žila ; embolije porijeklom iz srca ; okluzije malih krvnih žila ; ostalih utvrñenih uzroka ; neutvrñenih uzroka 7.

Dobro dizajnirane studije incidencije MU-a uključuju upotrebu standardne definicije koju je dala SZO, prospektivno utvrñivanje slučajeva u velikom, dobro definiranom i reprezentativnom uzorku, te sveobuhvatnu i razumljivu metodologiju otkrivanja oboljelih i identifikacije nefatalnih slučajeva tretiranih izvan bolnice ili umrlih ubrzo nakon nastupa bolesti.

Incidencija MU-a, striktno gledajući, odnosila bi se na incidente koji se javljaju prvi puta u životu neke osobe first-ever strokeali neke studije obuhvaćaju i recidivirajuće MU-e.

hipertenzija bolesti icd 10 naselja u liječenju hipertenzije

Procjenjuje se da u svijetu godišnje od MU-a oboli oko 4 milijuna ljudi. Od toga na Europu otpada otprilike U prikazu incidencije MU-a obično se koriste dobno standardizirane stope age-standardised incidence rates.

Oh no, there's been an error

Meñunarodne epidemiološke studije pokazuju da stope incidencije rastu eksponencijalno s dobi, te se kreću izmeñu 0, 3 promila u trećoj i četvrtoj dekadi života, sve do 30 promila u osmoj i devetoj dekadi života, što u prosjeku iznosi promila. U U radu je korištena meñunarodno prihvaćena metodologija, a istraživanje je provedeno u jednogodišnjem razdoblju od 1. Multicentričnom studijom obuhvaćena je populacija od 89 osoba svih životnih dobi u četiri makroregionalna središta RH Osijek, Split, Rijeka i Zagreb.

Incidencija MU veća je 1, 45 puta, a incidencija Hipertenzija bolesti icd 10 veća je 2, 64 puta u kontinentalnom negoli u priobalnom dijelu RH, sigurno tablete za hipertenziju upućuje na važan utjecaj načina života i okolišnih čimbenika na pojavnost MU i drugih cerebrovaskularnih poremećaja Podaci o prevalenciji MU najbolji su pokazatelj proširenosti bolesti u populaciji i omogućuju zauzimanje ispravne zdravstvene strategije na odreñenom području.

Stope prevalencije MU u svijetu variraju izmeñu 5 promila i nekoliko postotaka. U nas su prije nekoliko godina objavljeni podaci populacijske epidemiološke vrata-do-vrata studije koja je, koristeći meñunarodno priznatu metodologiju, obuhvatila populaciju od osobe svih dobnih skupina na Osječko-baranjskom području.

Studija je pokazala visoku stopu prevalencije akutne CVB i potvrdila da su ove bolesti jedan od vodećih javnozdravstvenih problema na području Istočne Hrvatske Mortalitet od MU ovisan je o tri glavna faktora: incidenciji MU u populaciji, kvaliteti medicinske njege oboljelih od MU kao i prevalenciji CVB i komorbiditetu koji utječe na vjerojatnost preživljenja nakon obolijevanja od MU.

Procjenjuje se da u svijetu godišnje od MU umre otprilike 4, 6 milijuna ljudi, a tri četvrtine tog broja dogodi se u zemljama u razvoju. U posljednjem desetljeću stope smrtnosti od MU smanjile su se u industrijski razvijenim zemljama. Zemlje Istočnoeuropske regije i zemlje u razvoju još uvijek bilježe visoke stope smrtnosti.

hipertenzija bolesti icd 10 normalan krvni pritisak kod muskaraca

Stope mortaliteta od moždanog udara u Europi značajno variraju. Najniže stope smrtnosti od MU zabilježene u skandinavskim zemljama, Švicarskoj i Nizozemskoj. Nakon toga trend pada stope mortaliteta se zaustavlja te je U nas je publicirana studija o sekularnom kretanju umiranja od CVB u Republici Hrvatskoj u četrdesetogodišnjem razdoblju od Analiza podataka za slijedećih deset godina pokazala je da se nastavlja sekularni hipertenzija bolesti icd 10 rasta ukupnog broja umrlih i rast proporcionalne stope mortaliteta od CVB u populaciji godine.

Stope smrtnosti su osobito visoke na kontinentalnom području, u gradovima Osijeku i Varaždinu, te ponegdje dostižu puta više vrijednosti negoli u priobalnom području Usporede li se dobno standardizirane stope mortaliteta u Hrvatskoj u odnosu na Europu iz baze podataka programa "Zdravlje za sve" Učitavanje hipertenzija, stopa za CVB za sve dobi ukupno za Hrvatsku iznosila je Najnoviji podaci za RH pokazuju da je od svih umrlih u Stopa mortaliteta od MU u Stopa letaliteta predstavlja udjel bolesnika oboljelih od MU koji su umrli unutar specifičnog perioda nakon nastupa bolesti.

Izražava se obično kao postotak umrlih u razdoblju od 28 dana. Prediktori koji utječu na ranu smrtnost od MU su: lokalizacija i veličina infarkta ili hemoragije, stupanj poremećaja svijesti, težina neurološkog deficita, dob, muški spol, prisutnost dijabetesa i arterijske hipertenzije, srčane bolesti, prisutnost temperature, disfagija, inkontinencije sfinktera itd.

Fatalni ishod MU uzrokuju centralne i periferne komplikacije.

Zatajivanje srca

Najčešće centralne komplikacije su: cerebralni edem, transtentorijalna hernijacija, hemoragična transformacija ishemije, epileptički napadi, depresija. Znatno češće smrt bolesnika s MU uzrokuju periferne sistemske komplikacije: duboka venska tromboza i plućna embolija, bronhopneumonija, urinarna infekcija, sepsa, aspiracija, srčana aritmija, miocitoliza, nekontrolirana hipotenzija, nagla smrt. Najvažniji prediktori recidiva MU-a su: vrsta udara, ranije TIA-e, arterijska hipertenzija, bolest srčanog zaliska, atrijska fibrilacija, kongestivna srčana slabost, visoka razina glukoze u krvi, muški spol i abuzus alkohola.

Zaključno se može reći da epidemiološki podaci pokazuju da je MU jedan od vodećih uzroka smrti i dugoročne onesposobljenosti u većini industrijaliziranih društava.

hipertenzija bolesti icd 10 hipertenzija može jesti meso

Iako su podaci o epidemiologiji MU u Hrvatskoj zastarjeli i nepotpuni, kliničke studije u posljednja dva desetljeća daju odreñenu sliku aktualnog stanja i ukazuju na nepovoljne trendove u obolijevanju i umiranju od ove bolesti. Zbog toga postoji stalna potreba reorganizacije i unaprijeñenje hipertenzija bolesti icd 10 za liječenje i prevenciju MU po uzoru na zemlje s boljim epidemiološkim pokazateljima.

Hrvatsko društvo za neurovaskularne poremećaje Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara donijelo je smjernice za suvremeni pristup liječenju i prevenciji MU Takoñer, u tijeku je implementacija Nacionalnog projekta zbrinjavanja bolesnika s moždanim udarom koje je donijelo Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Krajnji rezultat ovih aktivnosti trebao bi biti snižavanje morbiditeta, mortaliteta i letaliteta od MU, sprječavanje invalidnosti i nesposobnosti, poboljšanje kvalitete života te smanjenje ukupnog socijalnog i ekonomskog tereta ove bolesti za cjelokupnu društvenu zajednicu.

Izvorni jezik.