Depresija i somatske bolesti

Somatskih bolesti hipertenzije, Hipertenzija - PLIVAzdravlje

Sadržaj

  anksioznost i krvni pritisak

  Demencija, komorbidna somatska dijagnoza, arterijska hipertenzija, cerebrovaskularna bolest, šećerna bolest Dementia, comorbid somatic diagnosis, arterial hypertension, cerebrovascular disease, diabetes mellitus Sažetak Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je vidjeti koja je najčešća komorbidna somatska dijagnoza u hospitaliziranih dementnih bolesnika. Metode: Promatrani ispitanici bili su svi hospitalizirani dementni bolesnici pri Zavodu za kliničku psihijatriju u petogodišnjem razdoblju od Prikupljeni podaci statistički somatskih bolesti hipertenzije analizirani i prikazani kao apsolutne i postotne vrijednosti.

  indapamid hipertenzije

  Rezultati: Ukupno je analizirano bolesnika sa postavljenom dijagnozom demencije, od toga žena i muškaraca. Od bolesnika njih bolovalo je i od arterijske hipertenzije.

  hipertenzija ugljični dioksid

  Od žena, ih je bolovalo od arterijske hipertenzije, a od muškaraca, njih Kao druga najčešća komorbidna bolest u oba spola javlja se cerebrovaskularna bolest, i to u 54 žena i 31 muškarca. Rezultati ukazuju da je najveći broj liječenih dementnih bolesnika imao u komorbiditetu arterijsku hipertenziju, a kao druga po učestalosti javlja se cerebrovaskularna bolest.

  korisno hrana za hipertenziju

  Kao treća najčešća somatska bolest u oba spola bila je šećerna bolest, i to kod 41 žene i 19 muškaraca. Kroz predmetno ispitivano razdoblje najčešće se javljaju dvije komorbidne somatske bolesti u oba spola, a daleko rjeđe dementni bolesnici nisu imali niti jednu somatsku bolest u komorbiditetu. Zaključak: Više komorbidnih somatskih bolesti zahtjeva daleko složeniji psihofarmakoterapijski pristup zbog različitih interakcija lijekova i povećanog rizika od nastanka nuspojava.

  nizak tlak uzroci

  Izvorni jezik.