Uloga medicinske sestre u edukaciji i kontroli arterijske hipertenzije - CROSBI

Sestra u prevenciji hipertenzije

Arterijska hipertenzija obilježena je opetovano registriranim visokim vrijednostima krvnog tlaka u raznim okolnostima najmanje tijekom jednoga tjedna.

liječenje hipertenzije maslačaka

Cilj ovog rada bio je ispitati znanje o arterijskoj hipertenziji te učestalost samokontrole krvnog tlaka osoba oboljelih od arterijske hipertenzije u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Samobor.

Istraživanje je obuhvatilo uzorak od ispitanika različite dobi, od Za svrhu istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik koji sadrži 21 pitanje.

najbolji lijek za hipertenziju za starije osobe

Prema rezultatima, većina ispitanika redovno pije terapiju, sestra u prevenciji hipertenzije što je arterijska hipertenzija, koje su njezine posljedice kod ne uzimanja terapije, koji su rizični faktori za obolijevanje. Također, većina ispitanika znala je koja je normalna vrijednost krvnog tlaka te tvrde da su dovoljno educirani od strane liječnika i medicinske sestre obiteljske medicine, ali da je svakako potrebno poraditi na prevenciji arterijske hipertenzije.

povisen krvni pritisak prirodni lekovi

Rezultati su izraženi u postocima, pojedinačno prema traženim varijablama. Svaka varijabla je prikazana grafičkim prikazom ili tablicom.

Kako se mjeri krvni tlak?

Arterial hypertension has been repeatedly registered with high blood pressure values in various circumstances at least for one week. The aim of this study was to examine the knowledge about arterial hypertension and the frequency of self - control of blood pressure patients suffering from arterial hypertension in the family medicine of Samobor Health Center.

Cilj ovog rada bio je ispitati znanje o arterijskoj hipertenziji te učestalost samokontrole krvnog tlaka osoba oboljelih od arterijske hipertenzije u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Samobor. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od ispitanika različite dobi, od Za svrhu istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik koji sadrži 21 pitanje.

The study included a sample of subjects of different ages, 40 to 90 years of age. For the purpose of the research, an anonymous questionnaire containing the 21 questions was constructed. According to the results, most respondents regularly take therapy, knows what is arterial hypertension, which is its consequences when not taking therapy, which are risk factors for the disease.

difuzni hipertenzija

Also, most of the respondents 2 stupnja sa hipertenzija komisije what the normal blood pressure was and claim to be well-educated by doctors and family nurses, but it is certainly necessary to work on the prevention of arterial hypertension.

The results are expressed in percentages, individually according to the required variables. Each variable is represented by a graphic representation or table.

perfuzija s hladnom vodom i hipertenzije

Ključne riječi.