Test erektilne funkcije

Demencija i hipertenzija

Što demencija i hipertenzija loše za srce loše je i za mozak Što je loše za srce loše je i za mozak Postoje brojni dokazi koji ukazuju da ono što je loše za srce loše je i za mozak.

arterijske hipertenzija

Nova istraživanja su pokazala da su dobro poznati faktori rizika za koronarnu bolest i moždani udar ujedno i faktori rizika za nastanak demencije u starosti. To se pre svega odnosi na pušenje, povišen krvni pritisak, nekontrolisane vrednosti glukoze i holesterola u krvi.

Arterijska hipertenzija i kognitivni poremećaji – 1. dio - Zdravo budi

U naučnom istraživanju učestvovalo je više d Praćeni su nešto duže od jedne decenije s ciljem utvrđivanja mogućeg razvoja demencije. Kod pacijenata kod kojih je dijagnostikovana demencija postojala je značajna povezanost sa faktorima rizika - pušenje, hipertenzija i dijabetes.

hipertenzija simptomi hrane

Potencijalni rizik za nastanak demencije značajno se menjao kod osoba povezanih sa faktorima rizika u starosnoj dobi od 55 do 69 godina. Pokazalo se da je pušenje faktor koji rizik od nastanka demancije povećava za čak 4,8 puta, dijabetes povećava rizik za 3,4 puta, dok osobe sa hipertenzijom imaju 1,8 puta veći rizik u odnosu na osobe sa normalnim krvnim pritiskom.

cilindar klim hipertenzije

Povećana telesna masa i povišene vrednosti masti u krvi u ovom slučaju nisu bile dokazano povezane sa rizikom od mogućeg nastanka demencije, a istraživanje je takođe pokazalo da faktori rizika nisu značajno povezani sa demencijom nakon sedamdesete godine života. Demencija se danas u Americi beleži kod svake šeste osobe starije od 70 godina, a prema očekivanjima naučnika broj osoba sa demencijom će biti utrostručen do Zbog čega se i apeluje na primarnu zdravstvenu zaštitu da bi se uticalo na smanjenje faktora rizika tokom srednje životne dobi koji prvenstveno imaju uticaj na rizik razvoja koronarne bolesti, potencijalni nastanak moždanog udara i na mogući razvoj demencije.

hipertenzija dovodi do infarkta miokarda