Planinska klima

Hipertenzija i planinska klima,

Jadransko more znatno utiče na klimu i to naročito u hladnijem dijelu godine, kada, odajući veliku količinu toplotne energije, ublažava zimske ekstremne temperature.

Planinska klima - Wikipedia

Nadmorska visina i reljef, naročito raspored planinskih masiva, nizija, kotlina, kraških polja itd. Naročito izražen klimatski uticaj imaju planine Dinarskog sistema, koje predstavljaju prirodnu prepreku i sprječavaju prodiranje hladnih vazdušnih masa sa sjevera i toplih vazdušnih masa sa juga. Kroz kraške kotline i doline velikih rijeka prodiru dublje u unutrašnjost hladne vazdušne mase sa sjevera i tople vazdušne mase sa juga, a sa njima i uticaji srednjoevropske kontinentalne i mediteranske klime.

Vrsta podloge, kao i biljni i sniježni pokrivač, utiču na karakter klimatoloških elemenata, modificirajući na taj način klimu određenog mjesta. Na klimu, utiče i ciklonska aktivnost iznad naše zemlje, kao i brojni lokalni uticaji. Na teritoriji Bosne i Hercegovine javljaju se tri osnovna tipa klime: 1. Izvor: INC Kontinentalna klima javlja se na sjeveru, mediteranska na jugu, a linijom koja razdvaja ove dvije regije nalazi se prostor visokih planina, visoravni i klisura, u kojima, u zavisnosti od nadmorske visine, dominira planinska klima.

U godišnjem hodu temperature zraka uočljiv je nagli porast temperature od januara prema julu, a zatim postepen pad prema decembru.

tretman sibirski zdravlje hipertenzija hipertenzija, mrežnice posude

Najhladniji mjesec je januar, a najtopliji juli. Srednje januarske temperature su negativne i kreću se između -0,9°C i 0,0°C izuzev područja oko Bihaća, koje u ovom mjesecu ima pozitivnu temperaturu 0,3°Cšto je uslovljeno položajem i orografijom.

Najtopliji je mjesec juli sa srednjim vrijednostima između 20°C i 22°C. Usljed velikih razlika između najtoplijeg i najhladnijeg mjeseca, godišnja kolebanja temperature su jako velika od 20°C do 23°C i veća su od kolebanja u planinskom području, što je karakteristika kontinentalnog klimata.

Srednje godišnje temperature zraka su relativno visoke i iznose od 9,6°C do 11,4°C, sa jasno izraženim godišnjim dobima.

Izražena su kolebanja temperatura u proljeće i jesen, pa pozni proljetni i rani jesenji mrazovi mogu imati negativnih posljedica.

Trajanje bezmraznog perioda je dosta različito u ovom području i iznosi od do dana, što znači da je pojava mraza u toku godine moguća šest mjeseci.

Samo u periodu od maja do septembra hipertenzija i planinska klima mraz ne javlja. Srednje minimalne temperature zraka imaju negativne vrijednosti u januaru, februaru i decembru, ali su najniže u januaru i iznose između -5°C i -6°C.

Vrlo visoke srednje maksimalne temperature u julu i augustu između 25°C i 27°C navode na zaključak da su ljeta u ovom području relativno topla.

Znatnije razlike koje se javljaju u geografskoj raspodjeli temperature, kao i njenih parametara, uslovljene su lokalnim uticajima.

Na osnovu prikazanog temperaturnog režima može se zaključiti da su u ovom području ljeta topla, zime hladne, zbog čega su godišnja kolebanja jako velika, što je rezultat uticaja kontinentalne klime. U pogledu padavina, ovo područje se ističe po relativno malim količinama padavina i spada u najsušnija područja u zemlji.

Geografska raspodjela pokazuje porast od sjevera hipertenzija i planinska klima jugu i od istoka prema zapadu.

Planinska klima

Najviše padavina u godišnjem prosjeku imaju sjeverozapadni krajevi između i mmdok su najmanje količine zabilježene u području oko Bijeljine, Orašja i Bosanskog Šamca ispod mm. Međutim iako su količine padavina dosta male, može se reći da ovo područje ima dovoljno padavina, s obzirom da su one u toku godine ravnomjerno raspoređene. Maksimum padavina je u proljeće maj — junia minimum u februaru i martu.

Pored glavnog maksimuma u proljeće, javlja se i sekundarni maksimum u jesen, oktobar - novembar. Proljetni maksimum padavina je rezultat pojačane ciklonalne aktivnosti iznad naše zemlje u ovo doba godine, dok je sekundarni rezultat maritimnog uticaja.

Da su padavine tokom godine dobro raspoređene, potvrđuju mala relativna kolebanja, koja su najmanja u ovom području, kao i relativno veliki broj padavinskih dana koji u toku godine iznosi od 90 do dana. Iz godišnje raspodjele padavina proizilazi da ovo područje ima kontinentalni pluviometrijski režim, ali modifikovan maritimnim uticajem.

  • Planinska klima – Wikipedija
  • Mjerenje tlaka na zapešću
  • Federalni hidrometeorološki zavod
  • Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje Područje planinske klime Planinska klima je klima za područja iznad granice pojavljivanja šuma.
  • Igle u liječenju hipertenzije
  • Lijekovi za hipertenziju i aritmije

S obzirom da je ovo poljoprivredno područje, snježni pokrivač je od izuzetnog značaja za poljoprivredne kulture, jer ih u toku zime štiti od jakih mrazeva i stvara velike zalihe vode u tlu.

Broj dana sa snježnim pokrivačem povećava se od sjevera prema jugu i od istoka prema zapadu, što je i normalno očekivati s obzirom da se i nadmorska visina, od koje u velikoj mjeri zavisi trajanje snježnog pokrivača, u tim pravcima povećava.

da li je moguće napraviti invalidnosti u hipertenzije lecenje visokog krvnog pritiska

U sjevernim krajevima snježni pokrivač traje između 40 i 60 dana, a u graničnom pojasu sa planinskim područjem i do 90 dana. Prosječna visina mu iznosi između 30 i 40 cm.

hipertenzija stijena pritisnite kako masirati vrat od hipertenzije

U geografskoj raspodjeli izdvaja se jedan širi pojas sa povećanom oblačnošću, koji se pruža od Bosanske Dubice i Bosanske Gradiške prema jugu i manje područje oko Bihaća. Prosječno trajanje sijanja Sunca je dosta veliko i iznosi od do sati.

U godišnjem hodu trajanje sijanja Sunca je najveće u julu i u prosjeku za ovo područje iznosi 8,4 sati na dan, a najmanje je u decembru kada u prosjeku dnevno trajanje sijanja Sunca iznosi 1,7 sati. Na jugu, granicu predstavlja linija koja se proteže od Posušja i južnih obronaka Čabulje, Veleža i Bjelašnice do Bileće. Ovo područje nalazi se pod uticajem srednjoevropske kontinentalne klime sa sjevera i mediteranske hipertenzija i planinska klima sa juga. Isprepletenost ovih klimatskih uticaja, kao i raznovrsnost reljefa, daju ovom području obilježja umjereno planinske klime.

Prostorna raspodjela temperature zraka pokazuje veoma velike razlike od mjesta do mjesta, tako da na relativno malim rastojanjima one iznose i do 11°C.

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Najhladniji mjesec u toku cijele godine je januar sa srednjim vrijednostima između -0,3°C i -6,5°C, a najtopliji je juli, odnosno august, sa vrijednostima od 9,5°C do 21,2°C. Jesen je toplija od proljeća, što je uslovljeno većim termičkim uticajem Jadranskog mora.

Srednje godišnje temperature zraka imaju vrijednosti od 1,2°C do 11,6°C. Pošto je u ovom području termički uticaj podloge ublažen, to su godišnja kolebanja temperatura manja i nisu tako izražena kao u sjevernim područjima. Ona u prosjeku iznose oko 20°C. Najmanje razlike u prostornoj raspodjeli temperature se javljaju u januaru mjesecu, a najviše kamenje u liječenju hipertenzije julu i augustu.

Ovo se može objasniti različitim uticajem modifikatora u toku godine.

crno vino za tlak nosile i s hipertenzijom

Jadransko more, koje je u toku ljeta stvorilo veliku rezervu toplote, odajući je u zimskom periodu, ublažava niske zimske temperature, dok u toku ljeta, kada je more hladnije od kopna, smanjuje visoke ekstremne ljetne temperature.

Veoma složen reljef u toku zime uslovljava manje promjene temperature sa visinom. Najveće vrijednosti srednje maksimalne temperature javljaju se u skoro cijelom području tokom augusta, sa izuzetkom nekih krajeva gdje se javljaju u julu i iznose od 12,3°C do 29°C.