DIJABETICNA NEFROPATIJA SLAJDOVI

Hipertenzija u slajdovima

You are on page 1of 22 Search inside document Radovi B. Golijanin Z. Tadi P. Pejovi B Kliniki centar Istono Sarajevo, Bolnica Kasindo, Interna klinika B U razvijenim zapadnim zemljama Diabetes mellitus je glavni etioloki faktor za nastanak terminalne bubrene insuficijencije. Dijabetina nefropatija se javlja kao komplikacija kod dijabetes tip I i II koji traje dugo vremena.

Sign up Log in N M K Kako bi se budući slušaoci Škole upoznali sa vrstom i težinom pitanja, citiramo ih: Ko je, gde, kada i kako prvi u svetu uveo morfološko-kliničke korelacije u medicini? O kojim se lezijama u njoj radi i koji je to sindrom? O kojoj se USM radi i o kom sindromu?

hipertenzija koji rade dijeta za srčani udar i hipertenzija

Hipertenzija u slajdovima je slavni violinista imao medicinski sindrom koji mu je pomogao u njegovom virtuoznom sviranju? Internacionalna trojka svetskih eksperata i predavača: N. Wong, I. Graham i prof.

Slika 3. Deo predavača sede sleva-nadesno: D. Gaita, M. Dilić, N. Graham, V. Kanjuh i D. Vulić sa slušaocima Škole N. Graham: Evropske preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti; Procena kardiovaskularnog ri- Slika 4.

hipertenzija koja je teža karta hipertenzija njegu proces

Dr Dušanka Džakula Tušup, kardiolog iz Herceg Novog, sa poveljom o dobijenoj nagradi zbog najboljih odgovora na Kvizu o morfološko-kliničkim korelacijama u kardiologiji. Iza nje, sleva-nadesno, žiri i ispitivač: I. Graham, N.

Wong, V. Vulić - s t r u č n i s k u p o v i zika — evropski naspram američkog pristupa; Smernice Evropskog društva kardiologa za menadžment dislipidemije; Revizija kardiovaskularnih rizičnih faktora u sekundarnoj prevenciji.

Život i zdravlje 2.6.2018. - Povišeni krvni tlak

Gaita: Epidemiologija gojaznosti: strategije za prevenciju i kontrolu; Kardiodijabetologija: vreme za novu disciplinu. Nabrojana predavanja na engleskom jeziku je uspešno prevodila, pasus po pasus, slobodni prevodilac Slobodanka Trifunović, stručnjak za prevođenje materije finansija-bankarstva, politike i medicine.

to kapanje hipertenzija stupanj 2 fiziotenz hipertenzija lijek

To je glavni argument za prevenciju. Kannell-a i sar. Ustanovili su sledeće faktore rizika za koronarnu bolest: Uzrast, pol, arterijska hipertenzija, hiperlipidemija, pušenje, dijabetes i porodična istorija i gojaznost.

hipertenzija što hrana hipertenzija u liječenju astme

Gojaznost Sl.