vezani članci

Akutna hipertenzija

[Webinar] Mengenali, Mengendalikan, Mencegah Komplikasi Hipertensi - dr. Asmoko Resta P, SpJP

Silu potiska stvara; leva srčana komora, koja istiskuje krv u aortu i desna komora koja potiskuje krv u plućnu arteriju. Sila otpora Silu otpora stvaraju arterije, odnosno njihova sila otpora koja se suprotstavlja protoku krvi. U regulaciju krvnog pritiska uključeni su i nervni impulsi koji uzrokuju širenje ili skupljanje arterija.

Kada su kapilari široko otvoreni, krv kroz njih teče lako i bez većeg otpora.

akutna hipertenzija

Međutim, kada su kapilari suženi, krv kroz njih otežano protiče i pritisak unutar kapilara raste. To stanje za posledicu ima visok arterijski krvni pritisak ili hipertenziju. Kod enormno povišenog arterijskog pritiska, npr u hipertenzivnoj krizi, visoka vrednost pritiska unutar krvnih sudov može dovesti do ozbiljnih oštećenja arterija ; mozgasrcaplućaoka itd.

akutna hipertenzija

Većina hitnih hipertenzivnih stanja javlja se kod bolesnika sa hroničnom arterijskom hipertenzijom različitog uzroka, značajno češće kod muškaraca. Pošto je kod više od 90 posto bolesnika hipertenzija esencijalnog porekla, najveća učestalost hipertenzivnih kriza se upravo javlja kod ove grupe bolesnika. Kod bolesnika sa esencijalnom hipertenzijom, jedan od najčešći uzrok akutnog hipertenzivnog stanja je akutna hipertenzija bolesnika ili nagli prestanak upotrebe antihipertenzivnih lekova.

akutna hipertenzija

Do danas nisu u potpunosti razjašnjeni patofiziološki mehanizam kod hipertenzivne akutna hipertenzija. Prema brojnim eksperimentalnim istraživanjima na životinjama ustanovljeno je da u osnovi samog mehanizma poremećaj leži narušena autoregulacija na nivou perifernih arterijskih krvnih sudova.

Rezistentna i sekundarna hipertenzija Epidemiologija Procjenjuje se da je Visoka učestalost bolesnika s arterijskom hipertenzijom proteže se diljem svijeta, neovisno o stupnju razvijenosti pojedinih zemalja. Arterijska hipertenzija je glavni nezavisni čimbenik rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost.

Merenjem kalibra pijalnih arterija normotenzivnih životinja, pri značajnim varijacijama krvnog pritiska, ostvarenih davanjem vazokonstriktora ili vazodilatatorautvrđeno je da je cerebralni moždani protok ostao konstantan, uprkos varijacijama pritiska, zahvaljujući merama autoregulacije.

U ovim eksperimentima pri porastu krvnog pritiska arteriole bi se sužavale, a pri padu širile.

akutna hipertenzija

NJena učestalost varira od geografskih, nacionalnih, rasnih, polnih ili starosnih razlika. Postepenim spuštanjem pritiska smanjuje se rizik od nastanka hipoperfuzija ciljnih organa.

akutna hipertenzija

Naglo obaranje pritiska može jako da kompromituje srčani i moždani protok krvi, pogotovo kod starijih osoba, što može biti praćeno teškim i opasnim sporednim efektima. Terapijski pristup diktiraju dve vrste hipertenzivne krize: Hipertenzivna urgencija-hipertenzivna kriza drugog stepena hitnostiu kojoj povišenje krvnog pritiska nije udruženo sa promenama ciljnih organa.

Literatura Sažetak Dijagnoza akutne naglo nastale glavobolje postavlja se u slučaju intenzivne glavobolje koja svoj maksimalni intenzitet dostiže unutar jedne minute te traje dulje od 5 minuta bez obzira na etiologiju. Vrlo često je izolirani simptom iako može biti praćena mučninom, povraćanjem, osjetljivošću na buku ili na svjetlost, bolom u vratu, ukočenošću vrata, promjenama ponašanja ili razine svijesti, pa i žarišnim neurološkim deficitom. Akutna hipertenzija akutne novonastale glavobolje su: subarahnoidalno krvarenje SAHreverzibilni cerebralni vazokonstrikcijski sindrom RCVStromboza cerebralnih venskih sinusa tCVSdisekcije arterija glave i vrata, intrakranijska hipotenzija IHinfektivne bolesti središnjega živčanog sustava, sindrom posteriorne reverzibilne encefalopatije PRES te neki rjeđi uzroci kao što je ishemijski i hemoragijski moždani udar. Benigna akutna naglo nastala glavobolja je dijagnoza koja se postavlja tek nakon isključenja svih drugih mogućih uzroka ovoga stanja.

Lekovi koji se peroralno primenjuju kod hipertenzivne urgencije Medikament.