vezani članci

Oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok, Prehrana po bolestima

Na temelju članka Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti u daljnjem tekstu: bolovanje osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u daljnjem tekstu: Zavod koje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi koji ima ugovor sa Zavodom.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok

Članak 2. Rokovi do kojih najdulje može trajati bolovanje osiguranika Zavoda iz članka 1.

MOŽDANI UDAR I UBRZANI OPORAVAK U RIMARCHUK KLINIKAMA

Članak 3. Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka 2.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok

Članak 4. Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je prekinuti bolovanje osiguranika i izjednaceni krvni pritisak isteka roka iz članka 2.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok

Članak 5. Ako je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad, kao i u slučaju kada bolovanje traje neprekidno 6 mjeseci izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok

Članak 6. Nadzor nad korištenjem bolovanja sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i ovoga Pravilnika obavlja Zavod putem tijela ovlaštenog za kontrolu bolovanja sukladno općem aktu Zavoda, te putem ovlaštenog doktora iz članka 3. Poslodavac osiguranika može zahtijevati od Zavoda kontrolu opravdanosti bolovanja za sve vrijeme trajanja bolovanja osiguranika.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok

Članak 8. Ovaj Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok

Prilog 1.