DANAS SU ZAISTA - ČAROBNI

Bolje klinike hipertenzija, Hipertenzija ljudi

Sadržaj

  Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

  bolje klinike hipertenzija

  Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

  bolje klinike hipertenzija

  Prema novim hipertenzija, prehlade definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT. Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

  bolje klinike hipertenzija

  Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

  Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente bolje klinike hipertenzija rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

  Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

  bolje klinike hipertenzija