vezani članci

Kompleks liječenje hipertenzije. Što nam čini visok tlak

kompleks liječenje hipertenzije

Rezistentnu arterijsku hipertenziju definiramo kao nereguliranu arterijsku hipertenziju unatoč primjeni triju ili više antihipertenzivnih lijekova u odgovarajućim dozama.

Radi se o kompleksnoj bolesti i kompleks liječenje hipertenzije terapijskom problemu koji izrazito povećava rizik za nastup kardiovaskularnih bolesti i bubrežnog zatajenja.

kompleks liječenje hipertenzije

Prije nepune tri godine objavljeni su prvi izvještaji koji opisuju novu metodu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije nazvanu renalna denervacija.

Renalni simpatički eferentni i aferentni živci punjenje u 2 stupnja u hipertenzije ključnu ulogu u procesu nastajanja i održavanja povišenog krvnog tlaka.

Oni se nalaze unutar stijenke ili su priljubljeni uz stijenku renalne arterije.

Renalna denervacija jest zahvat koji se sastoji od radiofrekventne ablacije simpatičkih živaca renalne arterije. Femoralnim putem s posebno dizajniranim kateterom ulazi se u renalnu arteriju te se cirkumferentno abliraju simpatički živci. Zahvat traje oko 40 minuta.

Nakon nekoliko nekontroliranih istraživanja koji su pokazali dobre rezultate renalne denervacije, prošle je godine objavljeno prvo kontrolirano randomizirano istraživanje nazvano Simplicity HTN Provedeno je u 24 centra Europe, Australije i Novog Zelanda.

Lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka

Bolesnici su randomizirani u dvije skupine: u jednoj skupini bolesnici su podvrgnuti zahvatu renalne denervacije uz nastavak prethodne terapije 52 bolesnikadok je u kontrolnoj skupini nastavljena medikamentozna terapija 51 bolesnik. Nisu poznati koji su razlozi i prediktori adekvatnog odgovora na terapiju renalne denervacije. Ukupno se zahvat pokazao sigurnim s dugotrajnim učincima na sniženje krvnoga tlaka. Nisu zabilježeni neželjeni efekti liječenja renalnom denervacijom.

Povezani članci

Redovitim slikovnim praćenjem bolesnika tijekom prvih šest mjeseci od zahvata nije bilo slučajeva stenoza, tromboza, embolija ni aneurizmatskih proširenja renalnih arterija te nije bilo učinaka na funkciju bubrega čak ni kod uključenih bolesnika s blagim bubrežnim zatajenjem.

Zahvat renalne denervacije pokazao se dugoročno djelujućim, unatoč početnoj zabrinutosti o mogućem ponovnom oporavku simpatičkih živaca koji bi mogao smanjiti dugotrajni učinak ove metode.

kompleks liječenje hipertenzije

Na kraju možemo zaključiti da se radi o novom i veoma zanimljivom konceptu liječenja rezistentne arterijske hipertenzije. Prvi su rezultati veoma ohrabrujući, za sada se radi o pomoćnoj metodi koja se koristi uz medikamentoznu terapiju kod bolesnika s teškom rezistentnom hipertenzijom. Potrebno je izvršiti dodatna istraživanja kojima će se razriješiti određene dileme, primjerice zašto kod određenih bolesnika ne dolazi do adekvatnog snižavanja krvnoga tlaka.

kompleks liječenje hipertenzije

Također, buduća istraživanja morat će pokazati učinak ove metode na mortalitet bolesnika te na incidenciju kardiovaskularnih komplikacija i bubrežnog zatajenja kod bolesnika s povišenim krvnim tlakom. Sandro Brusich dr. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre safety and proof-of-principle kompleks liječenje hipertenzije study.

kompleks liječenje hipertenzije

Lancet ; DOI Symplicity HTN-2 Investigators. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension The Symplicity HTN-2 Trial : a randomised controlled trial.

Doumas M and Douma S. Renal sympathetic denervation: the jury is still out.